SiteLock

Khazana Mithai

  • 1 রিভিউ
  • ঢাকা, Plot-10, Shop-122, Road-Circle-2, Gulshan-2, Dhaka
  • 8801611000080


সেরা রিভিও

  • Foodbankbd, 14 January 2017

Reviewed by : Kajol Nasir 18 April 2016 #KHAZANA Mithai er moti chur laddu. best motichur laddu amr kase khaye mone hoisa. Price :tk633.(kg) Taste :10/10 place : khazana mithai uttara 11 no sector.